ref. lelkész pályázat 1890

II.A dunántúli ev. ref. egyházkerület tatavidéki egyházmegyéjébe kebelezett $zoill<Ml ev. ref. egyház lelkészi állomására; melynek évi javadalma, — belsőség, stolárékon kivül, — 1883. évben eszközölt…

rába emíl gyászjelentés

Halálozások. A tatai esperesi kerület kántortanítóságának nagy gyásza van. Nesztorukat, a mindig vidám, az élet derűjével mindig rendelkező, szívének jóságos szeretetét tanítótestvéreivel megosztó kartársukat, Rábai…

vadászati jog 1926 árverés

Hirdetmény:Szomód község (Komárom m.) elöljárósága közzéteszi,hogy a község határának II. sz. részletén, mintegy 1600kát. holdon, az 1883. t.-c. 2. §-ában foglalt területek kivételével, gyakorolható vadászati…

ciszterci malom

GrangiákA ciszterci kolostorok majorságai, azaz a grangiák a tájátalakító tevékenységük karakteres elemei, ám Magyarországot, illetve a tágabb régiót is tekintve csekélyebb a jelentőségük. Nem csupán…

a szomódi kisbíró -1895-

Még századunk első felében is, minden kisebb településen, de Tatán és Tóvároson is a községi bíró mellett, annak jobbkezeként, segítőjeként, az úgynevezett „kisbíró” működött, aki…

szomódi vitéz a II. nagy háborúban

vitéz Könczöl Pál gyalogos ezredes 1893. július 23-án született Szomódon. Édesanyja: Molnár Júlia, édesapja: Könczöl Vince. 1915. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Az észak-erdélyi bevonulást követően,…

tűz tamás ki szomódon is szolgált

tűz tamás szomódon kezdte meg egyházi és írói pályafutását. élete röviden: “Iskoláit, köztük a Hittudományi Főiskolát is Győrben végezte. 1939-ben szentelték pappá. Szomódon és Agostyánban kezdte egyházi szolgálatát. A…

szomódi ifjúsági park építése 1979

Békés Megyei Népújság 1979 Augusztus 8.  Szerda XXXIV. évfolyam 184. szám Társadalmi összefogással a településfejlesztésért: “… Szomód községben ősszel ifjúsági park építéséhez kezdenek és felújítják, illetve kiegészítik a községi…

szomódi katolikus harangok

a templomot szent jakab tiszteletére szentelték, jelenlegi épületet 1778 építették. harangjai: 1762: 56 cm átmérővel eisenberger józsef (győr) 1922: 66 cm átmérővel szlezák lászló (budapest)…

szomód helytörténete

A csaknem kétezer lelket számláló Szomód a rézkortól folyamatosan lakott település.A legjelentősebb ókori kultúra a rómaiaké volt, erről feliratos kövek tanúskodnak. Az akkor Zumuld alakban…

kodály zoltán szomódon

Kodály Zoltán Szomódon Szerző: ifj. Kuti József 2007: Kodály-év, idén emlékezünk meg a nagy magyar zeneszerző, népdalgyűjtő halálának negyvenedik évfordulójáról. Figyelve a sajtó híradásait, a…