vadászati jog 1926 árverés

Hirdetmény:
Szomód község (Komárom m.) elöljárósága közzéteszi,
hogy a község határának II. sz. részletén, mintegy 1600
kát. holdon, az 1883. t.-c. 2. §-ában foglalt területek kivételével, gyakorolható vadászati jog a képv.-test. 6/kgy. sz. határozata alapján, 1926. évi február hó 26. napján d. e. 10 órakor, 1926 febr. 1-től 6 évre, Szomód községházánál, nyilvános árverésen, haszonbérbe fog adatni.
Az árverési feltételek Szomód községházánál a hivatalos
órák alatt megtekinthetők. (1 — 1)
Szomód, 1926 február 5.
Horváth Sándor, k. jegyző. Hartman Márton, bíró.