ref. lelkész pályázat 1890

II.A dunántúli ev. ref. egyházkerület tatavidéki egyházmegyéjébe kebelezett $zoill<Ml ev. ref. egyház lelkészi állomására; melynek évi javadalma, — belsőség, stolárékon kivül, — 1883. évben eszközölt…

rába emíl gyászjelentés

Halálozások. A tatai esperesi kerület kántortanítóságának nagy gyásza van. Nesztorukat, a mindig vidám, az élet derűjével mindig rendelkező, szívének jóságos szeretetét tanítótestvéreivel megosztó kartársukat, Rábai…