rába emíl gyászjelentés

Halálozások.
A tatai esperesi kerület kántortanítóságának nagy gyásza van. Nesztorukat, a mindig vidám, az élet derűjével mindig rendelkező, szívének jóságos szeretetét tanítótestvéreivel megosztó kartársukat, Rábai Emilt vesztették el. Negyvenkét évig tanítóskodott, ebből 39 évig Szomódon működött, hol 1893. évtől postamester is volt. A magyarságért küzdő, buzgó tanító a községet pár évtized alatt megmagyarosította. Ezen hazafias, fáradtságot nem ismerő működéséért négy ízben tüntette ki a kormány. Folyó hó 3-án 69 éves korában, váratlanul ragadta el a halál. A nyugalom éveit Felsőgallán töltötte szerettei között. Temetésén a részvét impozánsan nyilvánult meg. A szomódi róm. kath. egyházközség 40 tagú küldöttsége a plébánossal az élükön, rótta le a kegyelet adóját a temetésen Felsőgallán. Kortársai nagy számban kísérték utolsó útjára. —

NEMZETNEVELÉS — 1929. máj. 1.