ref. kántor pályázat -1923


A szomódi (Komárom m.) ref. egyház pályázatot hirdet orgonista-kántortanítói állásra.
Javadalom: 772 hold föld; 32 pozsonyi mérő buza; 4 Öl tűzifa, fele hasáb, fele dorong, hazaszállítva; hus-, faggyú-, só-, szénaváltságban 131 K68f; természetbeni lakás és kert; stóla az egyházkerület megállapítása szerint; adót a földek után az egyház fizeti; esetleges államsegély.
Kötelessége: az iskolaszék által megállapított osztályok, jelenleg III.~IV.-ik, úgyszintén az ismétlősök tanítása; énekkar szervezése és vezetése. Lelkészt akadályoztatása esetén helyettesíteni.
Pályázati határidő a megjelenéstől számított 14 nap. Pályázati okmányok: keresztlevél, oklevél, szolgálati bizonyítványok, hatósági bizonyítvány a kommunizmus alatti magatartásról, a tatai ref. egyházmegye esperesi hivatalához Szomód (Komárom m.) küldendők. Próbaéneklésre és orgonálásra pályázó tartozik 1923 aug. 5-én saját költségén megjelenni. Az állomás Tatatóváros, a községtől 25 percnyire. Állás 1923 szept. 1-én elfoglalandó.

Forás: Forrás: DUNÁNTÚLI PROTESTÁNS LAP 1923 – library.hungaricana.hu