szomód 1890 népszámlálás

Szomód – 1890. A jelenlévő polgári népesség száma: 1.406.

A jelenlévő polgári népesség anyanyelve szerint:

magyar: 855
német 519
tót: 14
egyéb nyelvű: 18.

A jelenlévő polgári népesség hitfelekezete szerint:
római katolikus: 798
ágostai evangélikus*: 12
evangélikus református**: 571
izraelita: 25

A lakott házak száma: 237. Terület katasztrális holdban: 4.877.

* evangélikus
** református

(Forrás: A Magyar Korona Országainak helységnévtára Budapest 1892.)