szomódi vitéz a II. nagy háborúban

vitéz Könczöl Pál gyalogos ezredes
1893. július 23-án született Szomódon. Édesanyja: Molnár Júlia, édesapja: Könczöl Vince. 1915. augusztus 20-án avatták hadnaggyá. Az észak-erdélyi bevonulást követően, 1940. november 1-jétől a tusnádfürdői 59. pótosztály parancsnoka volt őrnagyi, 1941. november 1-jétől alezredesi, 1943. augusztus 1-jétől pedig ezredesi rendfokozatban. 1943. november 1-jén Marosvásárhelyre vezényelték, ahol előbb a 23. határvadász-zászlóalj, majd 1944. március 1-jétől a 27. tábori gyalog pótezred parancsnoki tisztét töltötte be. Ebben a beosztásban 1944. szeptember 11-ig (?) tevékenykedett, amikor átvette a 3. kerületi parancsnokság sze- mélygyűjtő és -elosztó állomásának parancsnokságát. Érdemeiért a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje hadidíszítménnyel és a kardokkal kitüntetésben részesítették. Az állomás kötelékében 1945. március 31-én esett szovjet hadifogságba, ahonnan 1948. június 29-én tért haza.

forrás: Arcanum