magyarország geográfiai szótára – fényes elek – 1851

Szomód, magyar-német f., Komárom, most Esztergom vmegyében, Tatától délre 6/16 állomásra. Határa 6640 hold, s szelid dombon, ugy hogy hegyesnek még erdős részét sem lehet mondani, a falu is völgyben fekszik. Erdeje alig teszi a határ 4/5 részét, hanem szőlőhegye sok, s bora a megyében a legjobbak közül való. Van több patakja, igen termékeny szántófölde, darázskő-bányája, 8 kerekű malma a tatai csatornán, 55 29/32 egész urb. telke. Lakja 662 r. kath., 515 reform., 4 zsidó, kath. és reform. anyaegyházakkal. F. u. gr. Eszterházy Miklós.

forrás: Arcanum